Afval & Recycling

Het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval dat geschikt is voor hergebruik, spaart ons milieu. Door dit afval apart te houden, levert niet alleen een maatschappelijk voordeel op, maar creëert voor uw bedrijf vaak ook een financieel voordeel. Noodzakelijk is wel dat er vooraf goed nagedacht wordt over de mogelijkheden van afval recycling. Worden de grondstoffen vooraf (binnen uw bedrijf) of achteraf (door onze sorteerinstallatie) van elkaar gescheiden? Alle reden dus om de ervaren specialisten van Netwerk in te schakelen om naar uw afval recycling te kijken. Dan bent u er zeker van dat het gescheiden inzamelen van afval bij uw bedrijf op maat wordt geregeld.

Lees meer

Het motto van Netwerk NV

Hergebruiken is herbeleven

Netwerk NV staat voor het hergebruiken en herbeleven van uw bedrijfsafval. Samen met u gaan wij op zoek naar de mogelijkheid om uw diverse stromen zoals restafval, papier, GFT, maar ook frituurvet te recyclen. Deze herbruikbare grondstoffen worden weer ingezet in de productie, waardoor ook de nieuwe generatie deze grondstoffen kunnen herbeleven!

Netwerk NV | Hergebruiken is Herbeleven Houtafval Houten tuinbank
Netwerk NV | Klein gevaarlijk Afval | Chemisch afval

Wij staan in de top 10 van Nederland met deze dienst

Advies op maat

Geen emballage kosten

Één van de weinige in Nederland

Klein Gevaarlijk Afval

Als één van de weinige bedrijven in Nederland kan Netwerk NV ook de inzameling en verwerking van uw gevaarlijke afval (zoals olie, koelvloeistof, spuitbussen, terpentine en zoutzuur) voor u verzorgen. In een speciaal daartoe opgezet samenwerkingsverband behoort Netwerk NV tot de top 10 bedrijven in Nederland op deze specialistische markt. Onder gevaarlijk afval verstaan we het afval dat gevaarlijk is of kan zijn voor mens, dier of milieu.

Vernietiging met verklaring

Vernietingspartijen

Naast het vernietigen van vertrouwelijke documenten en archief is Netwerk NV ook gespecialiseerd in het vernietigen van data en goederen die om een bepaalde reden niet op de markt gebracht mogen worden. Hierbij kan gedacht worden aan voedingsmiddelen, apparaten of kleding met een verkeerd logo. Vernietiging onder toezicht van de douane is ook mogelijk. Wij zorgen ervoor dat de partij vernietigd wordt zoals de Nederlandse wetgeving dit vereist.

Netwerk NV | Vernietingspartijen | Vertrouwelijke documenten

Optie tot vernietigingsverklaring

Vernietiging onder toezicht is mogelijk

Extra beveiligde security rolcontainers

Certificaten en keurmerken van Netwerk NV

Netwerk voldoet aan alle eisen die vanuit de wetgeving gesteld worden aan een erkende inzamelaar van afval- en grondstoffen en aan een erkende plaagdierbestrijder. Daarnaast wordt er continu gewerkt om de bestaande processen te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Netwerk is ISO 9001 en VCA gecertificeerd en beschikt daarnaast over diverse aanvullende certificaten. Ook voor ongedierte bestrijding bij particulieren kunt u bij ons terecht.

In het bezit van diverse keurmerken

VCA gecertificeerd

Meerdere ISO certificaten

Afval & Recycling

Dit maatwerk heeft betrekking op zowel de grote verscheidenheid aan beschikbare containers als de frequentie van ledigen. Hierdoor kan Netwerk altijd een efficiënte oplossing bieden, ook bij wisselende hoeveelheden. Niet alleen met het leveren van een eerste advies over hoe om te gaan met de afval- en grondstoffen binnen uw bedrijf kunnen wij u ondersteunen. Zelfs als dit advies uitgebreide vormen aanneemt en er gesproken kan worden van een gedetacheerde afvalstoffenmanager kunt u bij ons terecht.

Wij zetten 95% om naar nieuwe grondstoffen

Uw brandbare bedrijfsafval wordt omgezet naar stadswarmte!

GrondStoffenMix: bedrijfsafval omzetten naar herbruikbare grondstoffen

Netwerk NV | Hergebruiken is Herbeleven | Afval & Recycling

Hergebruiken is herbeleven

Afval & Recycling

Wij zetten 95% om naar nieuwe grondstoffen

Uw brandbare bedrijfsafval wordt omgezet naar stadswarmte!

GrondStoffenMix: bedrijfsafval omzetten naar herbruikbare grondstoffen

Het eenmalig gebruiken van producten om ze vervolgens als afval af te danken en af te voeren naar een stortplaats of verbrandingsoven is voorbij! Vaak kunnen de producten hergebruikt worden en kan het afval ingezet worden als grondstof. Hergebruiken van producten en materialen om ze op die manier te kunnen herbeleven.

Netwerk NV | Reiniging | Straatveger | Vegen

Grote diversiteit aan reinigingsactiviteiten

Reiniging

100% elektrisch vegen

Grote diversiteit aan reinigingsactiviteiten

Uw rolcontainers op abonnementsbasis laten reinigen

Netwerk staat bekend om de volledigheid van haar dienstenpakket. Zo richten we ons ook op een diversiteit aan reinigingsactiviteiten. Gedacht kan daarbij worden aan het elektrisch vegen van straten en het reinigen van (rol)containers. Maar ook het ledigen van vetputten, septictanks en straatkolken behoort tot deze sterk groeiende tak van sport.

Netwerk NV | Plaagdiermanagement | Plaagdierbeheersing | Plaagdierpreventie

Bestrijding en preventie van plaagdieren

Plaagdiermanagement

Binnen 24 uur op locatie

24/7 inzicht door digitale vallen

Duurzame en efficiënte plaagdierwering

Wij verzorgen weringsmaatregelen tegen muizen, ratten en andere plaagdieren. Voor zowel bedrijven als bij particulieren. Samen met u realiseren wij een definitieve oplossing voor uw plaagdieren-probleem om deze voorgoed te bestrijden en te beheersen. Wij geven u graag advies. Vraag onze plaagdierspecialisten zeker naar onze duurzame weringsmaatregelen!

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.