Groencontainer

Bomen, struiken, planten en andere groene resten, worden omgezet in compost. De compost wordt gebruikt bij bodemverbetering voor bijvoorbeeld akkerbouw en voor hoveniers. Ook wordt deze grondstof ingezet bij vergistingsinstallaties. Vergistingsinstallaties leveren groengas. Inmiddels rijden er al veel auto’s en vrachtwagens op groengas.

Wat als groenafval binnenkomt, gaat weer als grondstof naar buiten. Zo worden al deze grondstoffen maximaal toegepast. Bomen en struiken worden gesnoeid en bladafval wordt opgeruimd. Wij plaatsen bij u een container om grote hoeveelheden in een keer af te voeren. Ook de mogelijkheid om dit weg te knijpen is een optie.

Voor bedrijven en instellingen die geregeld minder grote hoeveelheden aan groenafval hebben, bieden wij een oplossing. U krijgt dan een rol- of minicontainer ter beschikking die op een vaste frequentie geleegd kan worden (bijvoorbeeld 1 keer per week).

Netwerk NV | Groenafval | Tuinafval | Afval & Recycling | Hergebruiken is herbeleven

Acceptatievoorwaarden

Een afzetcontainer voor groenafval is geschikt voor het afvoeren van boomstammen, takken struiken en bermmaaisel. Let op: voor een GFT rolcontainer gelden andere acceptatievoorwaarden.
In een groencontainer mogen geen schuttingen, Hout C of restanten, bloempotten, touwen, snoeiafval en/of plantsoenafval.

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.