GrondStoffenMix

Iedereen heeft afval, waarvan helaas een groot deel in de verbrandingsovens belandt. Netwerk N.V. streeft ernaar om zoveel mogelijk afval om te zetten naar grondstoffen. Onze ervaring leert dat er veel herbruikbare grondstoffen in restafval zitten. Hierbij kan gedacht worden aan kunststof verpakkingen, plastic, papier, hout en metaal.

Deze diversiteit aan afvalstromen noemen wij GrondStoffenMix (GSM). Deze samengestelde stroom kunnen wij voor u recyclen door uw afval te sorteren op onze eigen recycling-installatie in Groot-Ammers. Wij zamelen op deze manier geen restafval in, maar grondstoffen. Het inzamelen van grondstoffen vraagt vanuit u en/of uw personeel weinig tot geen extra inspanning.
De inzameling van GSM wordt gedaan met speciale inzamelmiddelen. Dit betreffen 240, 660, 1100 en 1700 liter rolcontainers. Deze containers zijn voorzien van een oranje deksel en/of een sticker waarop is aangegeven wat in de container mag. Wij kunnen u tevens adviseren op het gebied van interne inzamelmiddelen.

Wat mag er in?

In een GSM container mag droog en schoon afval. In verband met het sorteren van dit afval mogen er in de container geen natte afvalstromen, zoals bijvoorbeeld etensresten. Een uitgebreide lijst van wat er wel en niet in de container mag, sturen wij graag naar u toe.
In overleg met onze accountmanagers kan u de juiste keuze maken voor uw bedrijf. Het uitgangspunt is om gezamenlijk op een duurzame en verantwoorde wijze om te gaan met uw grondstoffen.

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.