GrondStoffenMix

Iedereen heeft afval, waarvan helaas een groot deel in de verbrandingsovens belandt. Netwerk N.V. streeft ernaar om zoveel mogelijk afval om te zetten naar grondstoffen. Onze ervaring leert dat er veel herbruikbare grondstoffen in restafval zitten. Hierbij kan gedacht worden aan kunststof verpakkingen, plastic, papier, hout en metaal.

Deze diversiteit aan afvalstromen noemen wij GrondStoffenMix (GSM). Deze samengestelde stroom kunnen wij voor u recyclen door uw afval te sorteren op onze eigen recycling-installatie in Groot-Ammers. Wij zamelen op deze manier geen restafval in, maar grondstoffen. Het inzamelen van grondstoffen vraagt vanuit u en/of uw personeel weinig tot geen extra inspanning.

De inzameling van GSM wordt gedaan met behulp van plastic containers. Dit betreffen 240, 660, 1100 en 1700 liter rolcontainers. De containers zijn voorzien van een oranje deksel.

Tips voor het gescheiden inzamelen bedrijfsafval

  • Plaats symbolen op uw containers
  • Maak gebruik van interne afvalstations
  • Ontvang onze afvalwijzers per e-mail!

Wat mag er in een GrondStoffenMix container?

Netwerk ondersteunt u in de weg naar circulariteit met een totaalpakket voor uw afvalinzameling. Naast de bekende stromen, zamelen wij GrondStoffenMix in. GrondStoffenMix is droog en schoon afval wat vrij komt bij productiebedrijven en binnen kantoorpanden. Denk bijvoorbeeld aan blikjes, metalen, stukken hout, papier, plastic en andere materialen. U zamelt dit gemakkelijk in door middel van een rolcontainer en wij zetten het voor u om in herbruikbare grondstoffen. Hiermee voorkomt u dat uw afval naar de verbrandingsovens gaat.

Voordelen inzameling GrondStoffenMix

  • 95% van het ingezamelde bedrijfsafval wordt hergebruikt¬†
  • Afval gescheiden inzamelen is kostenbesparend
  • Inzamelen van GrondStoffenMix leidt tot een vermindering van CO2-uitstoot
  • U draagt bij aan een circulaire economie

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.