Luiers

Netwerk NV streeft er naar om al het afval dat wij inzamelen om te kunnen te zetten naar herbruikbare producten of grondstoffen. De afgelopen jaren hebben wij nooit een duurzame oplossing kunnen vinden voor het verwerken en opwerken van luiers en incontinentiemateriaal. Tot nu! Netwerk NV is één van de eerste afvalinzamelaars van Nederland die het mogelijk maakt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en kinderopvangcentra om hun luiers en incontinentiemateriaal te recyclen naar een herbruikbare grondstof!

Netwerk NV | Afval & Recycling | Hergebruiken is Herbeleven

Hergebruiken is herbeleven

Van Luier naar verpakkingsmateriaal

De inzameling van luiers en incontinentiemateriaal dient gescheiden van het restafval ingezameld te worden. Om deze reden werkt Netwerk NV met speciale luierzakken. Deze luierzakken verkleinen het besmettingsrisico en doordat wij regelmatig de luiers inzamelen kunnen wij de geuroverlast verminderen en de hygiëne verbeteren. Het proces rondom het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal is op dit moment de milieuvriendelijkste wijze om het materiaal te kunnen hergebruiken. Doordat wij de luiers niet meer naar de verbrandingsoven brengen, brengen wij onze de CO2-uitstoot verder naar beneden. De luiers worden namelijk niet meer verbrand. De luiers die wij bij u als zorginstelling, ziekenhuis of kinderopvang ophalen zetten wij om naar verpakkingsmateriaal voor medische artikelen. Uit het recycleproces halen wij plastic-granulaat, papierpulp en slurry wat omgezet kan worden naar kunstmest, biomassa, compost of groene stroom! Wij zijn trots dat wij met het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal onze missie ‘hergebruiken is herbeleven’ nog meer waarde kunnen geven!

Voorzien van speciale luierzakken

Inzameling luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en incontinentiemateriaal worden geschieden ingezameld van de hoofdstromen: restafval, papier en karton, GrondStoffenMix, GFT en SWILL. Netwerk NV ondersteunt u in het gescheiden inzamelen van deze afvalstroom en voorziet u van speciale luierzakken voor de interne afvalinzameling. Voor de externe afvalinzameling kan u gebruikmaken van een rol of perscontainer op locatie. De rolcontainers zijn verkrijgbaar in de maten 1050, 3500 en 4400 liter. Heeft u interesse of wilt u graag de mogelijkheden voor uw zorginstelling bespreken? Neem contact met ons op!

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.