Het scheiden van afval en duurzame afvalinzameling wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Door duurzaam om te gaan met afval beperken bedrijven hun ecologische voetafdruk. Naast dat steeds meer bedrijven streven naar duurzaamheid, is het vanuit de overheid ook verplicht om bedrijfsafval te scheiden. In dit artikel leggen wij uit wat duurzame afvalinzameling is, welke afvalstromen er zijn om te scheiden en hoe het ingezamelde afval wordt verwerkt.

Wat is duurzame afvalinzameling?

Bij duurzame afvalinzameling is het streven dat alle herbruikbare materialen en grondstoffen uit bedrijfsafval wordt hergebruikt. Door afval bij de kern te scheiden zijn de grote stromen zoals papier en karton, glas en GFT al uit het bedrijfsafval gehaald. Het residu wat overblijft staat bekend onder restafval. Al het restafval wat afvalinzamelaars ophalen gaat richting de verbrandingsinstallaties. Jaarlijks gaat er ongeveer 8 miljoen ton aan afval richting de verbrandingsovens. Netwerk NV streeft naar het hergebruiken van materialen. Om afval scheiden bij de bron gemakkelijker te maken, halen wij als één van de weinige afvalinzamelaars in Nederland de afvalstroom GrondStoffenMix op. GrondStoffenMix is al het droge en schone afval uit restafval, wat omgezet wordt naar herbruikbare grondstoffen.

De meest voorkomende afvalstromen bij duurzame afvalinzameling

Netwerk NV biedt bedrijven de mogelijkheid aan om de onderstaande afvalstromen gescheiden in te zamelen:

Papier en karton

Papier en karton wordt ingezameld in rolcontainers voorzien van een blauwe kleur. Oud papier en karton wat is opgehaald wordt bij één van onze verwerkers omgezet naar herbruikbare grondstoffen voor de papierindustrie.

SWILL

SWILL is vergelijkbaar met een gft-container. In een SWILL-container mag naast Groente, Fruit en Tuinafval ook gekookte etensresten. Onze SWILL-containers zijn voorzien van een stankafsluiters en hiermee ideaal voor horeca, maar ook voor bedrijven met een bedrijfskantine. Het SWILL afval wat wij ophalen bij bedrijven wordt omgezet naar biogas.

GrondStoffenMix

GrondStoffenMix oftewel GSM is het bedrijfszusje van de huishoudelijke afvalstroom PMD (plastic, metaal en drankkartons). In een GrondStoffenMix-container mag schoon en droogrestafval. Hierbij kan gedacht worden aan plastic, metaal, drankkartons, stukken hout, groot EPS-materiaal (piepschuim), blikjes, folies, etc. Ongeveer 95% van het afval uit de GrondStoffenMix wordt omgezet naar herbruikbare grondstoffen.

Restafval

Het residu aan bedrijfsafval wat overblijft brengen wij alsnog naar de verbrandingsinstallaties. Wij brengen het restafval wat wij ophalen naar de verbrandingsinstallatie in Dordrecht. Deze installatie gebruikt de warmte die vrijkomt voor stadswarmte in de regio Drechtsteden. Op deze wijze kunnen wij ook het residu van het afval hergebruiken.

Naast bovenstaande stromen, halen wij nog veel meer afvalstromen op. Zoals bijvoorbeeld glas, luiers en incontinentiemateriaal, vertrouwelijke documenten en andere stromen. Ontvangt u graag advies op maat of heeft u hulp nodig bij uw afvalbeheer? Neem contact op met één van onze accountmanagers, zij helpen u graag verder!

Duurzame afvalinzameling door Netwerk NV bij bedrijventerreinen

Wanneer bedrijven op een bedrijventerrein zoals bijvoorbeeld op de Ambachtsezoom zijn gevestigd,  is het afval vaak collectief geregeld. Ook bij bedrijventerreinen is het mogelijk om afval op een duurzame manier in te zamelen. Daarnaast levert een collectieve afvalinzameling een reductie van CO2-uitstoot op. Doordat de bedrijven dezelfde afvalinzamelaar hebben komen er niet meerdere vrachtwagens op één om dezelfde afvalstroom op te halen. Wilt u de mogelijkheden weten voor uw bedrijventerrein? Neem vrijblijvend contact met ons.

Leave a Reply