Hergebruiken is Herbeleven

Afval niet langer naar de stortplaats of oven brengen, maar als grondstof inzetten voor nieuwe producten. Dat is voor ons de ultieme vorm van hergebruiken om het product te kunnen herbeleven. Wij proberen dit bij de basis, oftewel bij u als klant, al te realiseren. Wij bieden de afvoer van verschillende afvalstromen aan, zoals papier, restafval, glas en horeca-afval. Deze soorten zijn bij iedereen bekend. Daarnaast halen wij als één van de weinige inzamelaars in Nederland de afvalstroom Grondstoffenmix (GSM) op bij bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Dit betreft droog afval, wat bij ons op de sorteerlijn wordt gescheiden. Al het afval dat wordt opgehaald als GSM, wordt zoveel mogelijk hergebruikt en gaat dan ook niet de verbrandingsoven in.

Het afval wat helaas nog wel verbrand moet worden, ondanks dat dit gelukkig steeds minder wordt, brengen wij naar een duurzame verbrandingsoven. De warmte die vrijkomt bij het verbranden van dit afval, wordt gebruikt ten behoeve van stadswarmte in de Drechtsteden. Steeds meer huishoudens zijn aangesloten op dit warmtenet en hierdoor gaat het gebruik van de fossiele brandstof gas omlaag, wat een reductie van CO2-uitstoot oplevert.

Hergebruik en recycling staat bij Netwerk NV hoog in het vaandel. In onderstaande tabel ziet u een vereenvoudigde weergave van de diverse afvalstromen.

Recyclebaar percentage / groene ernergie
Eindbestemming
Papier
100%
Gerecycled papier
Restafval
100%
Verbrandingsoven, met als einddoel groene energie/stadswarmte.
Swill-afval
100%
Verwerking tot groene stroom en warmte d.m.v. biomassavergistingsinstallatie
Glas
100%
Na reiniging/smelting hergebruik binnen glasindustrie
(Frituur)vetten
100%
Worden verwerkt tot biobrandstof, biodiesel

Zoals hieruit is af te lezen hergebruiken wij het afval in belangrijke mate. Wij noemen dit daarom ook geen afval, maar herbruikbare grondstoffen. Het afval wat na sortering niet recyclebaar blijkt te zijn, moeten wij helaas alsnog naar de verbrandingsoven afvoeren. De verbrandingsoven waar wij ons afval brengen voorziet hiermee het warmtenet in de regio Drechtsteden van warmte.

Afvoer en verwerking

De afvoer en verwerking van het afval

De vrachtwagens waarmee wij het afval komen ophalen zijn groter dan normaal. Hierdoor kunnen wij meer afval in één keer ophalen. Daarnaast proberen wij onze routes dusdanig in te delen, dat dit onnodige kilometers voorkomt, waardoor het voor ons mogelijk is de CO2 productie te reduceren. Als organisatie zijn wij continu bezig om onze wagens te verduurzamen en spelen wij in op innovatieve ontwikkelingen op het gebied van voertuigen en brandstoffen (vb. Euro-6 motoren en toevoeging Ad-Blue aan onze brandstoffen).

Zo hebben wij kortgeleden, in samenwerking met een van onze partners, de eerste elektrische veegmachine van Nederland geïntroduceerd. Door deze investering kunnen wij bedrijven de meest milieuvriendelijkste optie voor hun veegwerk aanbieden. De elektrische veegmachine heeft bijvoorbeeld geen CO2 uitstoot. Een praktisch voorbeeld, naast bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze locaties, van hoe Netwerk NV zich inzet voor een duurzame en verzorgde leefomgeving.

Elektrisch-vegen-NetwerkNV

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.