Missie

Missie

In de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie richt Netwerk zich op het leggen van dé verbinding tussen het traditionele denken en het handelen in afvalstoffen naar nuttige grondstoffen voor de volgende generatie.