Privacyverklaring

Netwerk N.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Met deze privacyverklaring leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Persoonsgegevens

Door dat u gebruikt maakt van onze diensten en/of doordat u uw gegevens bij het invullen van ons contactformulier op onze website heeft ingevuld hebben wij uw gegevens verkregen. Netwerk N.V. verwerkt deze persoonsgegevens.

Netwerk N.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Uw voor- en achternaam • Uw KvK-nummer
• Uw adresgegevens • Uw correspondentiegegevens
• Uw telefoonnummer • Uw BTW nummer
• Uw e-mail en IP-adres • Uw IBAN nummer

Netwerk N.V. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Daarnaast kan Netwerk N.V. uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze werkzaamheden. Dit kan zowel telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post).

Netwerk N.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke betaaltermijnen.

Netwerk N.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Netwerk N.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

De website van Netwerk N.V. maakt gebruik van cookies om een overzicht te hebben in de bezoekersstatistieken. De gegevens welke wij verkrijgen door middel van cookies gebruikt Netwerk N.V. om haar website te optimaliseren. Deze gegevens zijn grotendeels anoniem en worden niet met derden verstrekt. U kunt de cookies weigeren door dit in te stellen in uw webbrowser. Indien u gebruikmaakt van deze instelling, is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.

Google Analytics

Netwerk N.V. maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en weer te geven. Op de website van Netwerk N.V.  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens zijn grotendeels anoniem en worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt het privacybeleid van Google raadplegen voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Netwerk N.V. te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Netwerk N.V. heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via onze websites verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen.  U kunt per e-mail (binnendienst@netwerknv.nl) een aanvraag indienen voor het verbeteren, aanvullen of het afschermen van uw persoonsgegevens.

Indien uw gegevens niet meer kloppen, niet compleet zijn of niet meer van toepassing zijn, heeft u het recht om Netwerk N.V. te verplichten uw gegevens te verwijderen. Dit kan tevens per e-mail (binnendienst@netwerknv.nl).

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werken, op uw verzoek reageren.

Netwerk N.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: ’s Gravendeelsedijk 10
3316 CA Dordrecht
Telefoon: 078-622 22 47
E-mailadres: binnendienst@netwerknv.nl
Website: www.netwerknv.nl