Boktor bestrijding

Over last van de boktor? Neem contact op met onze boktor bestrijding! In Nederland leven diverse soorten boktorren. Boktorren zijn houtaantastende insecten en voornamelijk hun larven ofwel houtwormen kunnen grote schade veroorzaken aan bijvoorbeeld dakbeschot en steunbalken van gebouwen. Als u boktorren of houtwormen niet op tijd laat bestrijden kan de draagkracht van deze balken aanzienlijk verminderen en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Met onze professionele boktor bestrijding zorgen wij dat u snel van het probleem af bent.

boktor-bestrijden-netwerkNV

Huisboktor

De huisboktor is een kever welke verwerkt naaldhout aantast. Hierbij kan u denken aan vuren en grenen. Daarnaast zijn er andere boktorsoorten die voorkomen in houtblokken voor open haarden. Huisboktorren komen in heel Nederland voor, maar voornamelijk in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Heeft u als particulier last van ongedierte? Lees dan hier meer over onze plaagdierbestrijding!

Verandelijke boktor

De veranderlijke boktor is de boktorsoort die leeft in boomstronken, afgestorven hout en in houtblokken voor de open haard. De veranderlijke boktor komt voor in verschillende kleuren, hieraan dankt de boktor zijn naam. Tevens staan de antennes van de boktor naar achteren, waardoor de horens lijken op de horens van een bok. De veranderlijke boktor leeft niet in naaldhout vormt deze niet hetzelfde gevaar als de huisboktor.

boktor-herkennen-netwerkNV

Houthandel

Heeft u een houthandel? Controleer naaldhout voor bewerking op aanwezigheid van huisboktorren. Als er geen eitjes of larven aanwezig zijn in het hout, kan u het hout bewerken en vormt dit een natuurlijke bescherming. Houtwormen ofwel de larven van de boktor leven voornamelijk in onbewerkt hout.

Bij de bestrijding van boktor bekijken onze vakspecialisten eerst of de draagkracht of sterkte van het hout nog voldoende is. Daarna brengen wij de boorgangen in beeld en behandelen wij het hout. Wanneer wij binnenshuis een bestrijding uitvoeren is het van belang dat de ruimte goed kan ventileren. Wij werken volgens de geldende wet en regelgeving.

Kom in contact en we lossen samen het probleem op!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw plaagdier probleem.