Houtwormen bestrijding

Wilt u houtwormen bestrijding? Houtwormen vallen samen met de boktorren onder de houtaantastende insecten. De aanwezigheid van houtaantastende insecten binnen uw bedrijf of woning kan u herkennen aan de kleine gaatjes in de houtoppervlakte.

Het is mogelijk dat geen houtaantastende insecten meer aanwezig zijn in het beschadigde hout. Hierom adviseren onze specialisten om de gaatjes te markeren. Ziet u dat het aantal gaatjes in de periode daarna toeneemt? Dan zijn er nog houtaantastende inscecten aanwezig en adviseren wij om deze te bestrijden met onze houtwormen bestrijding om verdere beschadigingen te voorkomen.

Netwerk NV | Houtwormen bestrijding | Plaagdiermanagement | Plaagdierbeheersing | Plaagdierpreventie
houtworm-bestrijden-netwerkNV

Het herkennen van houtwormen

Houtwormen zijn de larven van de houtaantastende insecten zoals bijvoorbeeld de boktor. Als er houtwormen actief zijn in uw bedrijf of woning herkent u ze aan de gaatjes in het hout en de daarbij behorende boormeel ofwel zaagsel. Houtwormen eten zich een weg door het hout en hierdoor wordt zaagsel zichtbaar wat boormeel wordt genoemd. Daarnaast is het mogelijk dat u overlast van vogels ervaart op de plek waar de houtwormen zich bevinden. Zij eten graag de houtwormen. Larven van de boktor zijn voornamelijk actief in de zomermaanden. Het is mogelijk dat u de larven hoort knagen.

Houtaantastende insecten hebben een voorkeur voor onbehandeld hout ze komen nauwelijks tot niet voor in geverfde kozijnen, gelakte piano’s of geverniste meubels. Let op: het is mogelijk dat het hout al besmet was voordat het hout is behandeld. Hierdoor kan u alsnog overlast ervaren ook in behandeld hout. Heeft u als particulier ook last van houtwormen? Ook dan kunnen wij u verder helpen!

Bestrijden van houtwormen

U heeft geconstateerd dat u overlast ervaart van houtwormen. Deze wilt u zo snel mogelijk bestreden hebben. Houtaantastende insecten stoppen niet vanzelf en kunnen grote schade veroorzaken. Het is tevens mogelijk dat ze zich een weg boren naar een aanliggend stuk hout bijvoorbeeld bij een tuinhuis of houten overkapping. Onze specialisten werken met een speciaal middel om de houtwormen voor u te bestrijden. Daarnaast bekijkt onze specialist of u ook overlast ervaart van boktorren. Samen met u bekijken wij de mogelijkheden voor de juiste bestrijding.

Kom in contact en we lossen samen het probleem op!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw plaagdier probleem.