Integrated Pest Management

Integrated Pest Management (IPM) ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing genoemd is het nieuwe werken binnen de plaagdierbeheersing. In tegenstelling tot de traditionele bestrijding is het begrijpen van het gehele ecologisch systeem waar de plaagdieren aanwezig zijn van groot belang. Sinds een aantal jaar gebruiken plaagdierspecialisten de term IPM binnen de plaagdierbeheersing in de omgeving waar mensen wonen, leven of werken.

Netwerk NV | Pyramide

Constant proces

Integrated Pest Management (IPM) is een proces wat continu doorgaat. Wij gaan uit van de biologie en leefwijze van de plaagdiersoorten. Een uitgebreide kennis is hiervoor van belang. Netwerk NV en haar medewerkers beschikken over deze kennis.

Bij het opstellen van een plaagdierbeheersplan worden alle mogelijke maatregelen beoordeeld in een risico analyse. Hierdoor worden de meeste duurzame en efficiënte oplossingen in kaart gebracht door middel van een rapportage.

Niet alle plaagdieren zorgen voor overlast en door rekening te houden met uw wensen en de daaraan gerelateerde drempelwaarde wordt bepaald hoever de maatregelen getroffen dienen te worden. Door reductie van risico’s worden plaagdieren beheerst zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Wij passen IPM toe in de volgende stappen.

  1. Wij voeren een fysieke inspectie uit
  2. Wij determineren de getroffen plaagdieren
  3. Wij voeren een plaagdier risico analyse uit
  4. Wij bepalen samen met u de drempelwaarde waarin plaagdieren aanwezig mogen zijn
  5. Wij stellen een op maat gemaakt plaagdierbeheersplan op
  6. Wij voeren het plaagdierbeheersplan uit
  7. Wij evalueren en stellen het plan bij en adviseren over mogelijke verbeteringen

Onze certificeringen sluiten naadloos aan bij deze werkwijze.

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw bedrijfsafval, plaagdiermanagement of wensen omtrent reiniging.