Vetputten

Restaurants, eetcafés, hotels, snackbars en zorginstellingen hebben verplicht een vetafscheider of vetput tussen de keukenafvoer en het riool. Dit geldt ook voor kantoorpanden, zorginstellingen en de levensmiddelenindustrie. Regelmatig moet er slib, olie of vet verwijderd worden uit de afscheider om te voorkomen dat deze doorspelen naar het rioolstelsel.

Frituurvet-lediging-

Ledigen wanneer u wilt

Op afroep

Het is mogelijk dat uw restaurant of eetcafé nog niet op volle kracht draait wanneer onze accountmanagers uw een advies geven over de ledigingsfrequentie van de vetafscheider. Het is daarom mogelijk om de vetafscheider en de vetput op afroep te ledigen. Wilt u tussentijds de frequentie verhogen of verlagen? Geen probleem! Wij passen onze planning aan en reinigen uw vetafscheider en put op de gewenste frequentie.

Netwerk NV | Hergebruiken is Herbeleven | Afval & Recycling

Hergebruiken is herbeleven

Afval & Recycling

Wij zetten 95% om naar nieuwe grondstoffen

Uw brandbare bedrijfsafval wordt omgezet naar stadswarmte!

GrondStoffenMix: bedrijfsafval omzetten naar herbruikbare grondstoffen

Het eenmalig gebruiken van producten om ze vervolgens als afval af te danken en af te voeren naar een stortplaats of verbrandingsoven is voorbij! Vaak kunnen de producten hergebruikt worden en kan het afval ingezet worden als grondstof. Hergebruiken van producten en materialen om ze op die manier te kunnen herbeleven.

Netwerk NV | Reiniging | Straatveger | Vegen

Grote diversiteit aan reinigingsactiviteiten

Reiniging

100% elektrisch vegen

Grote diversiteit aan reinigingsactiviteiten

Uw rolcontainers op abonnementsbasis laten reinigen

Netwerk staat bekend om de volledigheid van haar dienstenpakket. Zo richten we ons ook op een diversiteit aan reinigingsactiviteiten. Gedacht kan daarbij worden aan het elektrisch vegen van straten en het reinigen van (rol)containers. Maar ook het ledigen van vetputten, septictanks en straatkolken behoort tot deze sterk groeiende tak van sport.

Netwerk NV | Plaagdiermanagement | Plaagdierbeheersing | Plaagdierpreventie

Bestrijding en preventie van plaagdieren

Plaagdiermanagement

Binnen 24 uur op locatie

24/7 inzicht door digitale vallen

Duurzame en efficiënte plaagdierwering

Wij verzorgen weringsmaatregelen tegen muizen, ratten en andere plaagdieren. Voor zowel bedrijven als bij particulieren. Samen met u realiseren wij een definitieve oplossing voor uw plaagdieren-probleem om deze voorgoed te bestrijden en te beheersen. Wij geven u graag advies. Vraag onze plaagdierspecialisten zeker naar onze duurzame weringsmaatregelen!

Samen met u zoeken wij naar een passende bedrijfsoplossing!

Onze experts kunnen samen met u een passende oplossing bedenken voor uw plaagdiermanagement!